Hệ thống lọc nước sông

Hệ thống lọc nước sông, suối, ao hồ giúp loại bỏ các tạp chất gây hại có trong nước. Nước sau thiết bị lọc đảm bảo tiêu chuẩn nước sử dụng cho sinh hoạt.