Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng công nghệ sinh học giúp xử lý các tạp chất trong nước thải sinh hoạt như COD, BOD, Nitor…